Kontakt os på
telefon
󰀑
7021 7400
󰀑 7021 7400

Ydelser

Rådgivning

Vi ønsker med vor rådgivning at skabe værdi for dig. Vort mål er at optimere din virksomhed i samarbejde med dig og med de ressourcer, som du og din virksomhed har til rådighed.

Hos ENGELSTED PETERSEN er vi generalister og har således inden for firmaet et stort kendskab til langt den største del af de udfordringer, som revisorer bliver stillet overfor. Løbende uddannelse af vore medarbejdere og et netværk af specialister sikrer, at vi altid yder den bedste rådgivning på alle områder.

Vor rådgivning udgør en naturlig del af vores øvrige arbejdsområder, således at hvis vi i forbindelse med en revision finder forhold, hvor vi mener, at du kan forbedre din virksomhed, eller hvis vi kan se, at du ville drage fordel af at gøre noget på en anden måde, så kan vi tage en dialog herom.

Vi mener, at vi får det bedste resultat sammen med vore kunder – hvis vi siger tingene, som de er. Derudover bestræber vi os på at gøre de ting, som ofte er komplicerede og kedelige, enkle og forståelige. Vi taler et sprog, som vore kunder forstår, så vi sikrer, at vi skaber den største værdi for vore kunder.

 

Regnskab og revision

Vi tilbyder som en af vore kernekompetencer assistance med udarbejdelse af regnskaber og revision heraf, hvis dette er påkrævet. Dette er arbejde, vi udfører for næsten alle tænkelige virksomhedsformer, ligesom vi også tilbyder at opgøre den skattepligtige indkomst for virksomheden.

Vi tilbyder også andre former for erklæringer på regnskabet, eksempelvis udvidet gennemgang, review eller en erklæring om assistance med opstilling af regnskabet.

Vi rådgiver meget gerne om valget af disse ydelser, da der er stor forskel på det arbejde, som revisor udfører, og fordi det kan være af stor betydning for samarbejdet med virksomhedens interessenter, hvilken erklæring revisor har givet på regnskabet.

 

Skat

Skattelovgivningen er både omfattende og kompliceret, og det er samtidig et område, hvor praksis ændres hele tiden. Derfor sørger vi med løbende uddannelse for at følge udviklingen i lovgivningen meget tæt. Det gør os i stand til at rådgive på et højt fagligt niveau og med fokus på dig og din virksomhed.

Vi er derfor den helt rigtige skatterådgiver, når du står overfor skattemæssige beslutninger, og vi rådgiver også med stor succes i skattesager.

Hos ENGELSTED PETERSEN har vi omfattende erfaring i at rådgive om skatteforhold for både selskaber og personligt drevne virksomheder og herved sikre, at de skattemæssige konsekvenser for både virksomheden og dens indehaver er optimal i forhold til lovgivningen.

Vi er eksperter i brugen af virksomhedsordningen, når vi taler om personlige erhvervsdrivende og rådgiver gerne om denne beskatningsmulighed i forbindelse med selvangivelsen.

 

Administration

For især små og mellemstore virksomheder kan der være store fordele ved at outsource administrative opgaver som bogføring, afstemning, løn, regnskab, moms og lignende opgaver.

Det er ikke altid, at virksomhedens ejer selv har den store rutine indenfor de administrative opgaver, og derfor kan man ofte med fordel bruge tiden bedre på opgaver, som kan faktureres.

ENGELSTED PETERSEN tilbyder skræddersyede og fleksible løsninger til erhvervslivet med præcis og pålidelig assistance vedrørende bogføring, moms, løn, regnskabsassistance og forskellige andre former for administration. Du får mere tid til din virksomhed og et bedre overblik over din økonomi, og du betaler kun for den tid, vi bruger.

Vore medarbejdere er effektive og professionelle, og vi har erfaring med alle de almindeligt anvendte regnskabssystemer som e-conomic, C5, XAL, Dynamics, Navision, VetVision, AirBoss mv.

Arbejdet med administration udføres typisk på vort kontor i Næstved, men vi kommer gerne til din virksomhed. Hvis der er tale om en større bogholderiopgave eller lignende, har vi et netværk af freelance-bogholdere, som vi samarbejder med, og som vi kan anbefale til at varetage administrationen i din virksomhed.

 

Iværksætter

Vi har stor erfaring med at hjælpe nystartede selvstændigt erhvervsdrivende og virksomheder. Vi bistår gerne med rådgivning om løsningen på nogle af de mange udfordringer, en iværksætter står overfor, herunder en konstruktiv gennemgang af forretningsgrundlaget, rådgivning om valget af virksomhedsform samt udarbejdelse af budget, møde med bank og etablering af et bogholderi.

Vi har indgået aftale om samarbejde med Næstved Erhverv, hvor vi yder rådgivning til iværksættere og nystartede virksomheder.

 

Andre ydelser

Udover de ovenfor nævnte ydelser tilbyder vi assistance og rådgivning om næsten alt, hvad erhvervsdrivende og privatpersoner kommer ud for, når det drejer sig om regnskab og skat.

Vi har meget stor international erfaring og samarbejder i udlandet både med mindre lokale revisorer og ”the big 4”.

Vi rådgiver således også om omstrukturering af virksomhed og generationsskifte og tager ofte kontakt til offentlige myndigheder på vegne af vore klienter, herunder bistår i forbindelse med at indhente et bindende svar fra SKAT.

Udstationering samt til- og fraflytning er også et område, vi arbejder med. Vi rådgiver både virksomheden og medarbejdere i forhold til at bo i Danmark og arbejde i udlandet eller omvendt og assisterer også gerne med selvangivelsen i den forbindelse.

Endelig er moms og afgifter efterhånden et yderst kompliceret område, hvor meget er bestemt fra EU. Vi bistår med rådgivning om alle forhold indenfor moms, lønsumsafgift, energiafgifter mv.